DENNÍ REŽIM

Provoz mateřské školy

6:30 - 15:45

6:30 - 8:15  Scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky, didaticky                            zacílené činnosti ve skupinách a indiviuální

8:15 - 8:45   Ranní kruh, didkatickyzacílené činnosti frontální, skupinové a individuální                                                                               Ranní cvičení, relaxačbí chvilky, pohybové hry

8:45 - 9:30   Hygiena, svačina, řízená činnost, příprava na pobyt venku

9:30 - 11:30   Pobyt venku

11:30 - 12:00  Hygiena, oběd

12:00 - 14:00  Hygiena, odpočinek                                                                                                                                                                       Klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 - 14:30  Osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 - 15:45   Zájmové a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ